Odměny správce NORA insol v.o.s.

Ins. řízení Zveřejnění Délka (roky) Celková odměna (Kč) Hotové výdaje (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 14154/2019 16. 10. 2020 0,78 13 612,50 2 722,50 100 % Dokument