Statistiky reorganizací

Reorganizace je určena pro řešení úpadku podnikatelů s ročním obratem alespoň 50 000 000 Kč. Vyznačuje se tím, že během ní zůstává podnikatelská činnost dlužníka nepřerušena, je-li tato činnost v mezích reorganizačního plánu. Toto řešení je často pro věřitele výhodné, protože pokud je reorganizace úspěšná, je větší pravděpodobnost, že se jejich pohledávky podaří uspokojit ve větší míře, než při řešení konkursem, kdy by bylo podnikání dlužníka zastaveno.

Počet nových reorganizací

Počet nových reorganizací v roce 2020

Typ osoby dlužníka

Věk dlužníka (pouze fyzické osoby)

Následující výstupy mohou být nepřesné kvůli nízké míře výskytu reorganizací. IsirExplorer se převážně zaměřuje na statistiky Oddlužení a Konkurzů.

Délka řízení

Počet pohledávek