Statistiky oddlužení

Oddlužení je způsob řešení úpadku fyzických osob, jejichž dluhy nepocházejí z podnikání, nebo právnických osob, které nejsou považovány za podnikatele. Oddlužení se vyznačuje tím, že po jeho splnění dlužníkovy závazky vůči věřitelům zanikají a to i v případě, že se je nepodařilo uspokojit v plné míře. Nesmí však jít o plnění nižší než 30% z celkového dluhu dlužníka.

Počet nových oddlužení

Počet nových oddlužení v roce 2020

Typ osoby dlužníka

Věk dlužníka

Délka řízení

Počet pohledávek

Správcem navrhovaná forma oddlužení

Dlužníkem navrhovaná forma oddlužení

Velikosti oddlužení

Zajištěné pohledávky

Skutečná míra uspokojení věřitelů

Rozdíl míry a předpokladu uspokojení

Příjmy dlužníka

Majetek dlužníka