Statistiky insolvencí

Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a způsoby jeho řešení. Základním cílem insolvenčního řízení je uspořádaní majetkových vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. V České republice se tento proces v současné právní úpravě řídí zejména zákonem 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Počet nových insolvencí

Počet nových insolvencí v roce 2020

Typ osoby dlužníka

Věk dlužníka

Délka řízení

Počet pohledávek

Velikosti insolvencí

Zajištěné pohledávky