Statistiky konkurzů

Podstatou konkursu je poměrné uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů z výnosu zpeněžení majetku dlužníka. Neuspokojené části pohledávek nebo jejich části po skončení řízení nezanikají. Okamžikem vyhlášení konkursu připadá právo nakládat s majetkem dlužníka na insolvenčního správce. Majetek se zpeněžuje např. prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo veřejnou dražbou.

Počet nových konkurzů

Počet nových konkurzů v roce 2020

Typ osoby dlužníka

Věk dlužníka

Délka řízení

Počet pohledávek

Velikosti konkurzů

Zajištěné pohledávky