Délka řízení

? měsíců
Zobrazeny jsou hodnoty pro insolvenční řízení zahájena v období mezi 1. 1. 2008 a 1. 1. 2020.
Zahrnuty jsou pouze délky již ukončených řízení.