Oddlužení – majetek dlužníka

?
Zobrazeny jsou hodnoty pro insolvenční řízení zahájena v období mezi 1. 1. 2008 a 1. 1. 2020.
Zahrnuta jsou data pouze z insolvenčních řízení, pro která se podařilo přečíst data o majetku dlužníka ze Zprávy pro oddlužení.