Navrhovaná forma oddlužení

Zobrazeny jsou hodnoty pro insolvenční řízení zahájena v období mezi 1. 1. 2008 a 1. 1. 2020.
Zahrnuta jsou data pouze z insolvenčních řízení, pro která se podařilo přečíst navrhované formy oddlužení ze Zprávy pro oddlužení.