Odměny správce Mgr. Václav Sychrovský

Ins. řízení Zveřejnění Délka (roky) Celková odměna (Kč) Hotové výdaje (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 12448/2015 2. 11. 2020 5,02 74 362,50 14 872,50 100 % Dokument
INS 15280/2016 1. 9. 2020 3,55 38 760,00 7 752,00 100 % Dokument
INS 8545/2018 3. 6. 2020 0,00 58 979,00 0,00 100 % Dokument