Odměny správce Nikolaos Antoniadis

Ins. řízení Zveřejnění Délka (roky) Celková odměna (Kč) Hotové výdaje (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 19592/2012 15. 3. 2018 4,99 58 950,00 13 520,00 100 % Dokument
INS 18400/2012 31. 10. 2017 4,82 55 357,50 10 708,50 100 % Dokument