Oddlužení – míra uspokojení věřitelů

? %
Zobrazeny jsou hodnoty pro insolvenční řízení, pro která je období ukončení řízení mezi 1. 1. 2008 a 1. 1. 2020.
Zobrazovaná míra uspokojení se týká pouze nezajištěných věřitelů.
Zahrnuta jsou data pouze pro řízení, pro která se podařilo přečíst data o míře uspokojení ze Zprávy o splnění oddlužení.