Emma's credit s.r.o.

IČ: 03299309

Informace o věřiteli

Insolvencí celkem 1616
Počet pohledávek 1616
Celková výše 14 371 191,80 Kč
Výše nezajištěných 14 371 191,80 Kč
Výše zajištěných 0,00 Kč

Míra přečtení dat

Přihláška pohledávky 1445 / 1616
Celkem 89,42 %

Insolvenční řízení dle krajů

Typy řízení

Velikosti insolvencí