Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

IČ: 69797111

Informace o věřiteli

Insolvencí celkem 413
Počet pohledávek 413
Celková výše 241 865 018,47 Kč
Výše nezajištěných 189 644 658,23 Kč
Výše zajištěných 52 220 360,24 Kč

Míra přečtení dat

Přihláška pohledávky 166 / 413
Celkem 40,19 %

Insolvenční řízení dle krajů

Typy řízení

Velikosti insolvencí