Česká správa sociálního zabezpečení

IČ: 00006963

Informace o věřiteli

Insolvencí celkem 42671
Počet pohledávek 42671
Celková výše 3 318 769 010,94 Kč
Výše nezajištěných 2 973 745 938,63 Kč
Výše zajištěných 345 023 072,31 Kč

Míra přečtení dat

Přihláška pohledávky 10550 / 42671
Celkem 24,72 %

Insolvenční řízení dle krajů

Typy řízení

Velikosti insolvencí