Míra insolvencí dle populace krajů

Kraj Míra populace
v insolvenci (%)
Pardubický kraj 0.2122
Zlínský kraj 0.1880
Plzeňský kraj 0.2394
Ústecký kraj 0.3704
Jihomoravský kraj 0.2318
Královéhradecký kraj 0.2308
Kraj Vysočina 0.1812
Praha 0.1941
Olomoucký kraj 0.2318
Jihočeský kraj 0.2237
Liberecký kraj 0.3140
Moravskoslezský kraj 0.3110
Středočeský kraj 0.2102
Karlovarský kraj 0.3014
Zobrazeny jsou hodnoty pro insolvenční řízení zahájena v období mezi 1. 1. 2020 a 31. 12. 2020.
Hodnota procentuální míry populace v insolvenci je počítána jako podíl počtu insolvencí zahájených v daném období odpovídajícím zadaným kritériím a počtu obyvatel krajů dle ČSÚ k datu 1. 1. 2020. Celkový počet insolvencí odpovídající paremetrům v tomto období: 26021.