Oddlužení – výše osvobození od dluhů

Kraj Průměrná výše
osvobození (Kč)
Jihočeský kraj 404 126,44
Jihomoravský kraj 400 116,56
Karlovarský kraj 337 453,46
Královéhradecký kraj 397 740,04
Liberecký kraj 375 131,83
Moravskoslezský kraj 335 441,16
Olomoucký kraj 346 257,56
Pardubický kraj 402 282,79
Plzeňský kraj 379 693,40
Praha 457 748,45
Středočeský kraj 389 189,55
Ústecký kraj 349 259,10
Kraj Vysočina 361 563,69
Zlínský kraj 407 637,78
Zobrazeny jsou hodnoty pro insolvenční řízení, pro která je období ukončení řízení mezi 1. 1. 2020 a 31. 12. 2020.
V případě úspěšného splnění oddlužení je dlužník osvobozen od dosud neuhrazených částí dluhů. Ve statistice je zobrazena průměrná výše tohoto osvobození a to pouze pro případy, kdy dlužník po skončení oddlužení neuhradil 100% svých dluhů. Jsou zahrnuta osvobození vyplývající pouze z pohledávek nezajištěných věřitelů. Celkový počet insolvencí zahrnutých v kalkulaci pro toto období: 13201.